بررسی و تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus طی فصول زمستان و تابستان در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر (خلیج فارس)

نویسندگان

1 پارک علم وفناوری هرمزگان

2 دانشگاه هرمزگان

3 معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان

4 دانشگاه جیرفت

5 معاونت مالی و اداری دانشگاه هرمزگان

چکیده

تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در (میناب، قشم و بندر خمیر) صورت گرفت. در این پژوهش به بررسی تأثیر فصل (زمستان و تابستان) و جنسیت (نر و ماده) نیز بر روی میزان تجمع عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری پرداخته شد. نمونه برداری از سه منطقه میناب، قشم و بندر خمیر (خلیج فارس) طی دو فصل زمستان و تابستان انجام شد (30n= برای هر ایستگاه در هر فصل) و عنصر مورد نظر توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری بین مناطق میناب، قشم و بندر خمیر اختلاف معنی دار وجود داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation & determination of cadmium concentration in liver of Platycephalus indicus in Minab, Qeshm Island and Khamir Port (Persian Gulf)

نویسنده [English]

  • sadegh samsampour 1
1 hormozgan province science technology park
2
3
4
5
چکیده [English]

This study was conducted to investigation and determine of cadmium (Cd) concentration in the liver of Platycephalus indicus (flathead) in Minab, Qeshm Island and Khamir Port (Persian Gulf). Moreover, the effect of season (winter and summer) and sex (male and female) on Cd concentration in flathead were investigated. Cd concentration sampling was done in two station (Minab, Qeshm Island and Khamir Port) and two seasons (winter and summer) (n= 30 for each season in each station). After biometry of flathead, the concentration of cadmium was measured using Atomic Absorption Spectrometry (AAS). The results showed that, there were significant differences between stations (Minab, Qeshm Island and Khamir Port) for the concentration of cadmium in liver of P. indicus (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platycephalus indicus
  • Cadmium
  • liver. Persian Gulf