تعیین صید بر واحد سطح ( CPUA)ترکیب صید میگوهای پنائیده در ترالرهای صنعتی میگو در آبهای استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of catch composition and Catch per Unit of Area (CPUA) of Penaeid shrimps from the shrimp trawls of Bushehr coastal waters