بررسی امکان ساخت ویتامین ث در مراحل ابتدایی رشد و تکامل تاسماهی ایرانی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The possibility of ascorbate biosynthesis in early development of Persian sturgeon