بررسی پاره ای از خصوصیات زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of some biological features of Mullets in Iranian coasts of the Caspian sea