تفکیک کپور ماهیان پرورشی با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Differentiation cultured carps using multivariate principal components analysis