تأثیر ترکیبی نمکسود سبک و هیدروکلوئیدهای مختلف به عنوان آردزنی بر کیفیت فیله ناگت ماهی قزل آلا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of combination of light salting and the differents hydrocolloids as a pre-dust on the quality of trout nuggets fillet