مقایسه درصد اسیدهای چرب در نائوپلیوس آرتمیا غنی سازی شده به وسیله دو نوع جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا و ایزو کرایسیس گالبانا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of fatty acids in enriched Artemia by two types of algae Nannochloropsis oculata and Isochrysis galbana Algae