بررسی اثرات تغذیه با جیره¬های حاوی مقادیر مختلف پروتئین و انرژی بر شاخص‌های رشد فیل ماهیان (Huso huso) جوان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of the diet effects containing different levels of protein and energy on growth parameters of great sturgeon (Huso huso) juveniles