به‌کارگیری باسیلوس‌های چندگانه در تغذیه لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق غنی‌سازی با ناپلی‌آرتمیا پارتنوژنتیکا(Artemia parthenogenetica)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of multi-species of bacillus in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae nutrition via Bio-enrichment of Artemia parthenogenetica nauplii