بررسی مقایسه‌ای پارامترهای خونی مولدین وحشی تاسماهی ایرانی (persicus Acipenser)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparative investigation of blood factors in wild Persian sturgeon, Acipenser persicus