پاسخ‌های رفتاری و آسیب‌شناختی ریختی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) تحت سمیت حاد مس و روی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Behavioral and morphopathological responses of Sliver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) to acute toxicity of copper and zinc