تسلایی بر بار میکروبی آکواریوم4 /1 تأثیر اعمال قطب مثبت و منفی آهنربای

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of imposing positive and negative magnet poles of 1.4 Tesla on the microbial load of aquarium