اثر سطوح مکمل ساپونین (Quillaja saponaria) بر پارامترهای رشد و ترکیب شیمیایی لاشه لاروهای قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of saponin (Quillaja saponaria) on the growth performance and body composition of rainbow trout larvae (Oncorhynchus mykiss)