نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
اثر مواد پرکننده مختلف بر برخی شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و حسی کنسرو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 45-62

10.22069/japu.2021.18134.1543

سید پژمان حسینی شکرابی؛ کوروش کریمیان؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ فاطمه نوغانی