نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
مروری بر نقش ترکیبات زیست فعال جلبک ها در صنایع آرایشی-بهداشتی.

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 57-79

10.22069/japu.2020.17056.1517

رضوان قره خان؛ معظمه کردجزی؛ افشین عادلی؛ فرزاد آدوسی