نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
عوامل موثر بر خرید فرآورده‌های بسته‌بندی‌شده دریایی در بین جوانان گرگانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-80

10.22069/japu.2021.18488.1556

افشین عادلی؛ معصومه حسنی نژاد؛ مهدی سعادت‌فر