نویسنده = ���������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
اثرات سطوح مختلف پکتین بعنوان پربیوتیک طبیعی در جیره غذایی بر ایمنی، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei )

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 63-73

10.22069/japu.2020.18505.1558

ولی اله جعفری؛ حمیدرضا نصیری؛ سید حسین حسینی فر؛ محمد مازندرانی؛ هین وان دوان


بررسی اثرات غلظت‌های تحت کشنده نانولوله‌های کربنی چند جداره بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 53-59

10.22069/japu.2019.14073.1411

خبات آذری؛ جواد الله بیگی چم جنگلی؛ اباذر قاسمی؛ سید حسین حسینی فر؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد