1. اثرات عصاره سیر بر شاخص های رشد و مقاومت پست لارو میگوی وانامی(Litopenaeus vannamei) و تحمل در برابر استرس های شوری و pH

صفحه 1-16

حامد زارع؛ سید عباس حسینی؛ محمد سوداگر؛ عباس زنده بودی


2. تعیین درجه سمیت دیازینون و بررسی اثر آن بر روی برخی شاخص های آنزیمی در فیل ماهی (Huso huso)

صفحه 17-34

نیما شیری؛ خدیجه خوشنودی فر؛ غلامرضا رفیعی؛ علیرضا میرواقفی


3. تأثیر تیمارهای مختلف حرارتی طی فرآیند کنسروسازی بر میزان برخی عناصر معدنی(آهن، روی، مس، کلسیم و سدیم) ماهی کپور نقره ای(Hypopthalmichthys molitrix)

صفحه 35-54

محمود ناصری؛ مسعود رضایی؛ یزدان مرادی؛ اعظم افشارنادری


4. بررسی تاثیر عصاره آویشن (Zataria multiflora) بر کیفیت میکروبی و شیمیایی سوریمی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در زمان نگهداری در یخچال (دمای 1±4 درجه سانتیگراد)

صفحه 55-66

بهنام فرجامی؛ سید ولی حسینی


5. بررسی و تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus طی فصول زمستان و تابستان در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر (خلیج فارس)

صفحه 67-78

صادق صمصام پور؛ عبدالواحد رحمانی؛ احسان کامرانی کامرانی؛ اسما گلمرادی زاده؛ میر مسعود سجادی


6. مقایسه سمیت آفت کش ارگانوفسفره دیازینون در چهار گونه‌ی ماهی بومی استان خوزستان: بنی، شیربت، گطان و برزم

صفحه 79-93

مجتبی علیشاهی؛ اسماعیل عبدی


7. تاثیر تغییرات عمق بر میزان صید ضمنی و اندازه ماهیان صید شده در تورهای ترال میگو در صیدگاه‌های سواحل استان هرمزگان

صفحه 95-104

مرتضی ایقانی؛ سید یوسف پیغمبری؛ پریا رئوفی


8. مقایسه تاثیر داورهای بیهوشی ام- اس 222 ، اسانس گل میخک و 2- فنوکسی اتانول بر فاکتورهای خونی و آنزیم‌های سرم کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 105-120

مجتبی علیشاهی؛ محمد راضی جلالی؛ نسیم اکبری؛ هادی نداف


9. بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان)

صفحه 121-130

غضنفر مرادی نسب؛ سید یوسف پیغمبری؛ الهام میررسولی