1. اثر ویتامین C جیره غذایی بررشد و ترکیب اسیدهای چرب بچه‌ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

صفحه 1-14

مریم خواجوی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری


2. بررسی آلودگی های انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان

صفحه 15-26

عیسی شریف پور؛ محمد مازندرانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


3. بررسی اثر عصاره خیاردریایی گونه Holothuria leucospilota بر کیفیت شیمیایی فیله‌ قزل‌آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال (1±4 درجه سانتیگراد)

صفحه 27-36

حنانه رضائیان؛ سید ولی حسینی؛ عباسعلی مطلبی مغانجوقی؛ علیرضا میرواقفی


4. توسعه و مدیریت ماهیگیری اجاره ای

صفحه 37-52

افشین عادلی؛ ارغوان معماری


5. ارزیابی تاثیر عصاره گیاه ختمی (Althaea officinalis) بر توان فیزیولوژیکی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) در مواجهه با فلزات سنگین

صفحه 53-66

محمد محیسنی؛ زینب آقابابایی امیر؛ مهدی بنایی؛ بهزاد نعمت دوست حق؛ پروانه شوکت


6. بررسی مقایسه ای اثرات سطوح مختلف فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمری برترکیب میکروبیوتای روده‌ای بچه فیل‌ماهی (Huso huso)

صفحه 67-78

سید حسین حسینی فر؛ زینب حسین نیا


7. تأثیر جیره‎های غذایی حاوی باسیلوس‎های زیست‎یار تجاری و بومی بر عملکرد تغذیه و ترکیبات لاشه پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

صفحه 79-98

داریوش عبداللهی؛ حجت الله جعفریان؛ مهدی سلطانی؛ حسنی قلی‎پور کنعانی


8. تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک(GroBiotic®-A) ، بر فعالیت ضد باکتریایی و برخی از شاخص‌های ایمنی موکوس فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی

صفحه 99-111

میلاد عادل؛ رضا صفری؛ امین نعمت الهی؛ سکینه یگانه؛ شراره احمدوند


9. تاثیر مقادیر مختلف آهک پاشی صبحگاهی بر خصوصیات کیفی آب استخرهای پرورشی کپورماهیان

صفحه 111-119

محمد رضا ایمان پور؛ نوشین مهدی نژاد؛ احمد رضا احمدی