نویسنده = علی شعبانی
اثر مکمل خوراکی لوابون بر کارایی رشد و بیان ژن های مرتبط با رشد، سیستم ایمنی و آنتی اکسیدانی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 127-139

10.22069/japu.2024.20392.1693

احمد اسلامی فر؛ حامد پاکنژاد؛ محمد سوداگر؛ سید حسین حسینی فر؛ علی شعبانی


بررسی اثرات غلظت‌های تحت کشنده نانولوله‌های کربنی چند جداره بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 53-59

10.22069/japu.2019.14073.1411

خبات آذری؛ جواد الله بیگی چم جنگلی؛ اباذر قاسمی؛ سید حسین حسینی فر؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد