مروری بر امکان جایگزینی آرد حشرات با آرد ماهی در جیره ی غذایی آبزیان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کاهش دسترسی به آرد ماهی و همچنین افزایش قیمت آن موجب شده است تا جستجو برای جایگزین های مناسب آن شروع شود. حشرات که بخشی از غذای طبیعی ماهی ها محسوب می شوند، برای تکثیر به فضای کمی نیاز دارند و اثرات مخرب زیست محیطی آنها نیزکم است. رشد سریع، تکثیر آسان و کم هزینه، بازده مطلوب تبدیل خوراک به زیست توده و همچنین همانندی پروفایل اسید های آمینه (بجز هیستیدین، ترئونین و لیزین) موجود در آرد حشرات با آرد ماهی، از مزایای حشرات محسوب می شود. با این حال، مقدار اسید چرب موجود در آرد حشرات با میزان آن در آرد ماهی متفاوت است. آرد ماهیان دریایی غنی از اسید های چرب امگا3، به ویژه ایکوساپنتائنوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزائنوئیک اسید(DHA) می باشد که عمدتا در حشرات وجود ندارد. ولی نسبت های بالاتری از اسید های چرب امگا 6 و چربی های غیر اشباع در حشرات دیده می شود. آرد حشرات دارای پروتئین بیشتر ولی چربی کمتری نسبت به آرد ماهی است. در بین راسته های حشرات، راسته ی دوبالان (Diptera) بیشترین مشابهت را با آرد ماهی دارا است. نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد هرچند در پرورش بعضی از گونه ها از جمله ماهی های سالمون، گربه ماهی آفریقایی و تیلاپیای نیل می توان آرد حشرات را بطور کامل جایگزین آرد ماهی نمود ولی گونه هایی نیز هستند که سازگاری کمتری با آرد حشرات دارند. لذا تحقیقات بیشتری در این زمبنه مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of the possibility of replacing fish meal with insect meal in aquatic diet

نویسنده [English]

  • abbas Arbab

Department of entomology, faculty of agriculture, Isalmic azad University

چکیده [English]

The decrease in the availability and the increase in the prices of fish meal have prompted the search for sustainable alternatives for aquaculture feeds. Insects, which are part of the natural diet of fish, leave a small ecological footprint and have a limited need for arable land, may represent a good candidate. Fast growth, fast and easy propagation, low-cost production, optimal feed conversion to biomass, and the similarity of the amino acid profile (except for histidine, threonine and lysine) with fish meal are considered to be the benefits of insects. However, the amount of fatty acids of insects varies with fish. Some fish meals are rich in omega-3 fatty acids, in particular eicosapentaenoic acid (EPA) and dioxaacetanoic acid (DHA), which is not commonly found in insects. But there are higher ratios of omega-6 fatty acids and unsaturated fats in insects. Insect meal has more protein but less fat than fish meal. Among the insect orders, the Diptera order is most similar to fish meal. The results of the research show that whilst the breeding of some species, such as salmon, African catfish and Nepal's Tilapia, can be used to completely replace meal of insects, but also species that are less compatible with insect meal. Therefore, further research is needed in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquaculture
  • fish flour
  • insects
  • alternative feeds