1. مروری بر امکان جایگزینی آرد حشرات با آرد ماهی در جیره ی غذایی آبزیان

صفحه 1-15

10.22069/japu.2019.15264.1449

عباس ارباب


2. ایجاد جمعیت پایه برنامه اصلاح نژاد در ماهیان

صفحه 17-29

10.22069/japu.2018.15424.1453

سید حسین مرادیان؛ رقیه محمودی


3. مطالعه و شناسایی انگل‌های خارجی در ماهی طلایی (Carassius auratus) وارداتی

صفحه 31-40

10.22069/japu.2019.15864.1470

سهیل علی نژاد؛ بابک شعیبی عمرانی


4. اثر نمک کروم بر کیفیت چرم تهیه شده ازپوست ماهی خاویاری گونه سیبری( Acipenser baerii )

صفحه 41-51

10.22069/japu.2019.16089.1477

معظمه کردجزی؛ مریم احمدی؛ بهاره شعبان پور؛ علیرضا عالیشاهی؛ حجت میرصادقی


5. بررسی اثرات غلظت‌های تحت کشنده نانولوله‌های کربنی چند جداره بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 53-59

10.22069/japu.2019.14073.1411

خبات آذری؛ جواد الله بیگی چم جنگلی؛ اباذر قاسمی؛ سید حسین حسینی فر؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد


6. اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius در دو حلال اتانول و سرم فیزیولوژی بر پارامتر‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss

صفحه 61-72

10.22069/japu.2019.14356.1418

محمد مازندرانی؛ اشکان زرگری؛ سید مرتضی حسینی


7. ارزیابی آسیب پذیری گونه های ماهی عمده صید در آبهای استان سیستان و بلوچستان

صفحه 73-82

10.22069/japu.2019.15734.1467

سید احمد رضا هاشمی؛ سید عباس حسینی