احیا تالاب شادگان ، فرصت آبزی پروری و مهار ریزگردها با زهاب صنعت نیشکر خوزستان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

شیلات،دانشکده کشاورزی،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

چکیده

تالاب‌ها زیست بوم‌های آبی هستند که حافظ درخت تکاملی از تک سلولی تا جانوران عالی می‌باشند و از این رو مهم‌ترین بانک ژنی گیاهی و جانوری کره زمین بعد از جنگل‌های بارانی به شمار می‌آیند. تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران، در جنوب استان خوزستان واقع شده است. این تالاب علاوه بر ظرفیت‌های متنوعی که دارد، از بعد شیلات و محیط زیست نیز حائز اهمیت می‌باشد. هم اکنون نام تالاب شادگان به علت آسیب‌های زیاد وارده به آن در فهرست تالاب‌های در معرض نابودی جهان قرار گرفته است. شایان ذکر است که در حوزه مباحث زیست محیطی، ایده‌آل‌ترین مدیریت، در راستای تعادل محیط است. در چنین شرایط بحرانی برای نجات جان اکوسیستم و اجزای جانداران آن، آبگیری تالاب بسیار مهم است از این رو احیاء تالاب‌ها در استان خوزستان و آبگیری آنها توسط زه‌آب‌های کشت و صنعت نیشکر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تأکید بر جنبه‌های مثبت و تأثیرگذار ورود زه‌آب نیشکر به تالاب شادگان با رویکرد بهبود وضعیت آبزی پروری در منطقه و مهار ریزگردها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rehabilitation of Shadegan Lagoon, Aquaculture Opportunity and Dust Inhibiting with Khuzestan Sugarcan Industry Drainage

نویسنده [English]

  • nasrin choobkar

department of fisheries,Faculty of agriculture,islamic azad university,kermanshah,iran

چکیده [English]

Wetlands are aquatic ecosystems that keep the evolution tree from single cell to excellent animal and hence the most important gene bank are about vegetation and animal in the world after the rain forests. Shadegan wetland is the largest wetland in Iran, located south of Khuzestan province. In addition to its diverse capacities, this wetland is also important for the fisheries and environment. Nowadays, the name of the Shadegan wetland has been damaged in the list of wetlands that have been damaged. It is worth noting that in the field of environmental issues, the ideal management is in the balance of the environment. In such critical conditions, it is important to save the ecosystem and its components, so dewatering the wetland is very important. Therefore, the restoration of dry wetland in Khuzestan Province and their dehydration by sugarcane drainage are very much considered. Considering the importance of this issue, this study attempts to emphasize on the positive and influential aspects of sugarcane drainage entry in Shadegan wetland with the approach of improving aquaculture status in the area and in controlling dust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadegan Wetland
  • Sugar cane
  • aquaculture
  • Dust Inhibiting