1. بررسی جایگزینی سدیم استات به وسیله کیتوزان های مختلف در فیله‌ی فیل‌ماهی(Huso huso) طی نگهداری در یخچال (C°1±4)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-11

10.22069/japu.2018.13433.1383

علی احمدی؛ علیرضا عالیشاهی؛ سید مهدی اجاق؛ حجت میرصادقی


2. اثر تزریق عضلانی ویتامین E بر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در طول نگهداری در یخچال (1± 4 درجه سانتی‌گراد)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 53-70

سید مهدی اجاق؛ سوری سوری؛ معظمه کردجزی؛ حجت میرصادقی


3. اثرعصاره سیر و لیمو برکیفیت و ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) کمان بسته‏بندی شده در خلاء طی نگه‏داری در یخچال

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-92

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالی شاهی؛ بهاره شعبانپور؛ سیدمهدی اجاق


4. بررسی اثر عصاره چای سبز بر کیفیت شیمیایی و میکروبی سوریمی تهیه شده از ماهی کپور نقره‎ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-119

حنانه رضاییان؛ سید ولی حسینی؛ نرگس انوشه؛ بهنام فرجامی