نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 2
ارزیابی صید و ذخایر کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspiaدر سواحل ایرانی دریای خزر (98-1397)

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 15-25

10.22069/japu.2021.18907.1579

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ lمحمد علی افرایی؛ فرامرز باقرزاده افروزی؛ غلامرضا رازقیان؛ کامبیز خدمتی


تحلیل روند میزان صید و بازسازی گونه های کپور و کلمه در آبهای ایرانی دریای خزر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 45-56

10.22069/japu.2020.15590.1459

غلامعلی بندانی؛ محمد لاریجانی؛ حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد