بررسی پویاییشناسی جمعیت در گونه Arius thalassinus در شرق جزیره قشم (شمال خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation population dynamic of Arius thalassinus in the east of Qeshm Island (the Persian Gulf)