1. مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین (Barilius mesopotamicus Berg, 1932) در ایران

صفحه 1-13

10.22069/japu.2017.13102.1347

یزدان کیوانی؛ زهرا قربانی رنجبری


2. تعیین غلظت بهینه یخ‌آب حاوی ترکیبات زیست فعال زنجبیل(Zingiber officinale) جهت نگهداری کوتاه مدت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 15-23

10.22069/japu.2017.13101.1348

مریم نصری؛ محمود ناصری؛ مجید علیپور اسکندانی


3. بررسی برخی خصوصیات ریخت شناسی گل آذین ماهی خزری (Atherina boyeri caspia (Risso, 1810 در سواحل سلمانشهر

صفحه 25-33

10.22069/japu.2017.11408.1337

احمدرضا جبله؛ سعید گرگین


4. بررسی وزن آبکش، درصد شکستگی و میزان چربی کنسرو میگوی سرتیز (‏Metapenaeus affinis‏)‏

صفحه 35-47

10.22069/japu.2017.13218.1356

مسعود پرویز کورنده؛ کاوه رحمانی فرح؛ مهدی نیکو


5. ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی، ضدمیکروبی و مقاومت به آب فیلم نانوکامپوزیتی پروتئین میوفیبریل-نانوفیبر سلولز در ترکیب با اسانس پونه کوهی

صفحه 49-60

10.22069/japu.2017.11414.1307

محسن کاظمی؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری


6. استخراج ترکیبات زیست‌فعال از محصولات جانبی حاصل از فرآوری آبزیان

صفحه 61-73

10.22069/japu.2017.12557.1335

زهرا نحوی؛ سید فخرالدین حسینی؛ مژگان زندی


7. جذب بیولوژیکی یون کادمیوم از محلول‌های آبی با استفاده از جلبک سندسموس (Scenedesmus sp.)

صفحه 75-83

10.22069/japu.2017.11786.1320

حسن رضائی؛ سید عباس حسینی؛ ابوالفضل رضایی؛ رسول قربانی