نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی وزن آبکش، درصد شکستگی و میزان چربی کنسرو میگوی سرتیز (‏Metapenaeus affinis‏)‏

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-47

10.22069/japu.2017.13218.1356

مسعود پرویز کورنده؛ کاوه رحمانی فرح؛ مهدی نیکو