1. بررسی نرخ فیلتراسیون صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata در شوری های مختلف

صفحه 1-9

10.22069/japu.2019.13418.1380

عامر عبداله نژادبنادری


2. بررسی کیفیت پساب پخت اولیه کارخانه فراوری ماهی با توجه به استانداردهای محیط‌زیست جهت مصارف کشاورزی

صفحه 11-18

10.22069/japu.2019.13570.1391

مرضیه آقاسی؛ ناصر مهردادی؛ سامره باقری


3. بررسی اثرات بیهوش‏ کنندگی بیکربنات سدیم، 2-فنوکسی اتانول، عصاره گل میخک و عصاره آویشن بر شاخص‏های خون‏ شناسی و میزان هورمون کورتیزول در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 19-27

10.22069/japu.2019.14336.1416

معصومه بحرکاظمی


4. اثرات مرگ ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در تور گوشگیر بر کیفیت و ماندگاری آن در یخچال

صفحه 29-39

10.22069/japu.2019.13603.1393

زهره امینی خواهان؛ سعید گرگین؛ بهاره شعبان پور؛ محسن یحیایی


5. بررسی اکولوژیکی دیاتومه های رودخانه چهل چای استان گلستان

صفحه 41-51

10.22069/japu.2019.14929.1432

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ فاطمه لک زایی؛ محمد قلی زاده؛ ابوالفضل دانشور


6. کارایی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس Lactobacillus)) در بهبود پارامترهای بیوشیمیایی کبد ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در معرض سطوح تحت کشنده نانو نقره

صفحه 53-61

10.22069/japu.2019.12260.1330

مهرداد مرادی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سید حسین حسینی فر؛ دارا باقری


7. تعیین غلظت نیمه کشندگی آمونیاک در پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری های مختلف

صفحه 63-70

10.22069/japu.2019.13990.1407

فاطمه رستمی


8. چکیده انگلیسی

صفحه 1-7

10.22069/japu.2018.4520