1. تکثیر ماهیان نارس قره برون (Acipenser persicus) با استفاده از روش کاشت هورمون LHRH-A

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-78

سید امین میر هاشمی رستمی؛ کوروش امینی؛ فاطمه خانی؛ حامد کلنگی میاندره


2. تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از سم دیازینون بر بافت‌ کلیه، روده و آبشش ماهی گلدفیش (Carasius auratus)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 137-144

سجاد فتاحی؛ فاطمه خانی؛ باقر مجازی امیری