1. اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius در دو حلال اتانول و سرم فیزیولوژی بر پارامتر‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 61-72

10.22069/japu.2019.14356.1418

محمد مازندرانی؛ اشکان زرگری؛ سید مرتضی حسینی