1. بررسی اثرات بیهوش‏ کنندگی بیکربنات سدیم، 2-فنوکسی اتانول، عصاره گل میخک و عصاره آویشن بر شاخص‏های خون‏ شناسی و میزان هورمون کورتیزول در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-27

10.22069/japu.2019.14336.1416

معصومه بحرکاظمی


2. تأثیر تراکم ذخیره سازی بر بازده رشد،بازماندگی و فاکتورهای خونی در ماهی سیچلاید زرافه ای ( ( Nimbochromis venustus

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-7

10.22069/japu.2018.13749.1398

معصومه بحرکاظمی