1. مواجهه کوتاه مدت با غلظت‌های کشنده آمونیاک مولکولی در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-19

10.22069/japu.2018.13579.1392

محمد مازندرانی؛ غلامرضا درویشی