1. تعیین شاخص‌های رشد و ایمنی بچه ماهیان استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus) تغذیه شده با مکمل غذایی دایجستروم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-51

محمدعلی بیشه بان؛ عباسعلی زمینی؛ مهرداد نصری تجن