1. تعیین غلظت بهینه یخ‌آب حاوی ترکیبات زیست فعال زنجبیل(Zingiber officinale) جهت نگهداری کوتاه مدت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-23

10.22069/japu.2017.13101.1348

مریم نصری؛ محمود ناصری؛ مجید علیپور اسکندانی