1. استخراج ترکیبات زیست‌فعال از محصولات جانبی حاصل از فرآوری آبزیان

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-73

10.22069/japu.2017.12557.1335

زهرا نحوی؛ سید فخرالدین حسینی؛ مژگان زندی


2. بهینه سازی استخراج ترکیبات ضداکسیدانی جلبک قهوه ای Sargassum angustifoliumبا رفلاکس حرارتی در روش تاگوچی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-13

10.22069/japu.2017.12858.1342

آریا باباخانی لشکان؛ زهرا نحوی