1. اثر تزریق عضلانی ویتامین E بر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در طول نگهداری در یخچال (1± 4 درجه سانتی‌گراد)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 53-70

سید مهدی اجاق؛ سوری سوری؛ معظمه کردجزی؛ حجت میرصادقی