1. اثر ویتامین C جیره غذایی بررشد و ترکیب اسیدهای چرب بچه‌ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-14

مریم خواجوی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری