1. تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک(GroBiotic®-A) ، بر فعالیت ضد باکتریایی و برخی از شاخص‌های ایمنی موکوس فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 99-111

میلاد عادل؛ رضا صفری؛ امین نعمت الهی؛ سکینه یگانه؛ شراره احمدوند