1. فراوانی و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی استخرهای پرورش توام بچه ماهی و ماهیان پرواری شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-90

مهرداد کمالی سنزیقی؛ افشین قلیچی؛ رضوان موسوی ندوشن