1. اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius در دو حلال اتانول و سرم فیزیولوژی بر پارامتر‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 61-72

10.22069/japu.2019.14356.1418

محمد مازندرانی؛ اشکان زرگری؛ سید مرتضی حسینی


2. مقایسه شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در استخرهای آب شور گمیشان با ماهیان پرورش یافته در آب شیرین

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-46

10.22069/japu.2019.15268.1446

سید مرتضی حسینی؛ عبدالوهاب کر؛ بهروز قره وی؛ یوسف ایری


3. مروری بر اهمیت ‌تورین در آبزی‌پروری و نقش آن در رشد و فیزیولوژی ماهی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-59

10.22069/japu.2018.13422.1381

سید مرتضی حسینی


4. اثر افزودن زردچوبه (Curcuma longa) در جیره بر عملکرد‌ رشد و بقاء در برابر تنش شوری در کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

10.22069/japu.2017.13267.1365

اباذر قاسمی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


5. اثر تورین بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و ایمنی غیراختصاصی سرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-57

10.22069/japu.2017.12934.1344

سید مرتضی حسینی؛ سید عباس حسینی


6. ببررسی شاخص های خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در مواجهه با تنش شوری تحت کشنده

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 55-69

10.22069/japu.2017.12866.1343

میثم دهقانی قمشانی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


7. اثر مسمومیت تحت کشنده حشره‌کش دانیتول بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گلبول‌های قرمز ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-54

10.22069/japu.2017.12810.1341

سید مرتضی حسینی