1. بررسی روند تغییرات نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل آگار جلبک پرورشی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در شرایط مختلف استخراج

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-78

محمدرضا انتصاریان؛ مسعود رضایی؛ علی معتمدزادگان


2. میزان فنول کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قرمز (Hypnea hamulosa) خلیج فارس

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-48

الهام گرمسیری؛ مسعود رضایی؛ امیررضا شویک لو؛ آریا باباخانی لشکان


3. بررسی برخی اثرات آنتی‌اکسیدانی روغن هسته‌ی انار(Punica granatum L.) بر روند اکسیداسیونی روغن ماهی حاصل از کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 49-62

مریم رئوفی راد؛ مسعود رضائی؛ امیررضا شویکلو