1. اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius در دو حلال اتانول و سرم فیزیولوژی بر پارامتر‌های خونی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 61-72

10.22069/japu.2019.14356.1418

محمد مازندرانی؛ اشکان زرگری؛ سید مرتضی حسینی


2. تاثیر سم گلیفسات بر عوارض هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-34

10.22069/japu.2018.13495.1389

علیرضا کشیری؛ حسنی قلی پور؛ رحمان پاتیمار؛ محمد مازندرانی


3. مواجهه کوتاه مدت با غلظت‌های کشنده آمونیاک مولکولی در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-19

10.22069/japu.2018.13579.1392

محمد مازندرانی؛ غلامرضا درویشی


4. اثر افزودن زردچوبه (Curcuma longa) در جیره بر عملکرد‌ رشد و بقاء در برابر تنش شوری در کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

10.22069/japu.2017.13267.1365

اباذر قاسمی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


5. ببررسی شاخص های خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در مواجهه با تنش شوری تحت کشنده

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 55-69

10.22069/japu.2017.12866.1343

میثم دهقانی قمشانی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


6. بررسی آلودگی های انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 15-26

عیسی شریف پور؛ محمد مازندرانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی