1. اثر افزودن زردچوبه (Curcuma longa) در جیره بر عملکرد‌ رشد و بقاء در برابر تنش شوری در کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

10.22069/japu.2017.13267.1365

اباذر قاسمی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


2. ببررسی شاخص های خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در مواجهه با تنش شوری تحت کشنده

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 55-69

10.22069/japu.2017.12866.1343

میثم دهقانی قمشانی؛ محمد مازندرانی؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی


3. مقایسه اثر ضد قارچی نانوذره اکسیدروی (ZnO) با مالاشیت گرین بر قارچ ساپرولگنیا(Saprolegnia. Sp)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-38

آذر صدیقی؛ محمد سوداگر؛ مسعود هاشمی کروئی؛ سیده صدیقه حسینی