اثر کیتوزان بر شاخص‌های ترکیب تقریبی و pH در فیله فیل ماهی (Huso huso) نگه‌داری شده در فریزر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری محصولات شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22069/japu.2020.17538.1530

چکیده

هدف از این تحقیق اثر یک افزودنی کاملا طبیعی به نام کیتوزان بر تغییرات شاخص‌های ترکیب تقریبی (رطوبت، چربی و پروتئین) و pH در فیله فیل ماهی (Huso huso) طی نگهداری در فریزر بود. این تحقیق شامل ۲ تیمار بود : تیمار فاقد کیتوزان (تیمار شاهد) و تیمار حاوی ۱٪ کیتوزان محلول در اسید. هر دو تیمار به مدت ۴ ماه در فریزر ۱۸- درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شدند. فیله ها در روز صفر (۱۰ ساعت بعد از نگه‌داری در فریزر) و ماه دوم و ماه چهارم انجماد‌زدایی شده و مورد بررسی قرار گرفتند. از نظر ترکیب تقریبی، استفاده از کیتوزان محلول در اسید ۱٪ سبب کند شدن موثر کاهش میزان رطوبت، چربی و پروتئین در فیله ماهی نسبت به فیله‌های فاقد کیتوزان طی نگهداری در فریزر شد. استفاده از کیتوزان محلول در اسید ۱٪ همچنین سبب پایین ماندن pH فیله ماهی طی دوره نگه‌داری در فریزر نسبت به گروه شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chitosan on approximate composition indices and pH in huso fillet (Huso huso) stored in freezer

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Maryam Daneshvar
  • alireza alishahi
  • Seyed Mahdi Ojagh
  • hojat mirsadeghi
Department of fisheries,Gorgan university of agricultural sciences and natural resources
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of a natural additive called chitosan on changes of approximate composition indices (moisture, fat and protein) and pH in defrosted fish fillet (Huso huso). The study consisted of 2 treatments: chitosan-free treatment (control treatment) and 1% acid soluble chitosan treatment. Both treatments were stored at -18 ° C for 4 months. Fillets were freezed and examined on day 0 (10 hour after freezer storage) and the second and fourth months. In terms of approximate composition, the use of acid-soluble chitosan significantly caused delaying the reduction the moisture, fat, and protein content of fish fillets compared to chitosan-free fillets during freezer storage. In addition, 1% acid-soluble chitosan caused keep it low the pH of fish fillet during freezer storage compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • huso fillet
  • pproximate composition
  • pH